Etter mye jobb og en del venting er endelig Steinberg over på nye nettsider. 

Gruppene må nå komme med ønsker til innhold samt legge opp til en ansvarlig slik at nettsidene blir levende og informative for medlemmene.