Velkommen til årsmøte  16.02.2015 kl 19.00 på samfunnshuset i Mjøndalen.

 

Trykk les mer for saksliste

 

 

ÅRSMØTE, 16.02.2015

Steinberg Idrettsforening innkaller medlemmer til årsmøte mandag 16.02.2015 kl.19.00 på samfunnshuset i Mjøndalen.


  Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetnin

5. Behandle regnskap

6. Behandle forslag 

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett

 9. Behandle sportsplan

10. Valg                                                                                                                                   

11. Klubbhus

 

Forslag som ønskes behandlet må være mottatt av styret 14 dager før Årsmøte.


 Enkel servering

 Steinberg Idrettsforening

Styret