Steinberg idrettsforening innkaller medlemmer til årsmøte
Mandag 17-02-2014 kl.19.00 gymsalen steinberg skole.

                         SAKSLISTE

                        1. Godkjenne stemmeberettigede

                        2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

                        3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til underskrift av protokoll

                        4. Behandle årsmeldinger

                        5. Behandle regnskap

                        6. Behandle innkomne forslag

                        7. Fastsette medlemskontigent

                        8. Budsjett 2014

                        9.Behandle sportsplan

                       10.Valg

 

 

               ENKEL SERVERING