Klubbutviklingskvelden som ble annonsert tidligere ble dessverre avlyst, nytt tidspunkt vil komme senere.